Coronamaatregelen

Aanvullende Informatie omtrent de extra maatregelen Varsity 137

U kunt altijd met al uw wedstrijd gerelateerde vragen contact opnemen met de wedstrijdleiding:
Berjan Waanders, wedstrijd@knsrb.nl.

Toeschouwers en bezoekers

Bezoekers en toeschouwers zijn niet welkom op en rond het wedstrijdterrein en de roeibaan.

Zowel de fietspaden als de wegen langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn afgesloten.  Bezoekers en toeschouwers zullen worden weggestuurd. De wedstrijden zullen online te volgen zijn met daarnaast een middagvullend programma op live.varsity.nl

Mochten leden van verenigingen zich hier niet aan houden, zullen er sancties volgen voor de roeiende partijen.

 

Veiligheid

Alle aanwezigen (sporters, coaches, verenigingsvertegenwoordigers, vrijwilligers, dienstverleners, jury, pers en organisatie) zijn verplicht zich te laten testen met een sneltest voor entree van het terrein. Hieronder volgt meer informatie over de sneltest.

 

Wedstrijd

Voor de 137ste Varsity gelden op bepaalde punten andere regels dan normaal.

 

Terrein

Het is niet toegestaan het terrein te verlaten tussen rondes door. Meefietsende coaches of verenigingsvertegenwoordigers zijn hiervan uitgezonderd.

Een deelnemende vereniging is verantwoordelijk voor het gedrag van haar leden. Wangedrag, waaronder ook het niet opvolgen van de corona-maatregelen valt, van een individueel lid van een vereniging zal kunnen leiden tot sancties voor de vereniging als geheel. Dit gaat om o.a. uitsluiting van wedstrijden, ook op de dag van de Varsity zelf. Het Dagelijkse Bestuur van de K.N.S.R.B. zal hier beslissingen over nemen. Deze bevoegdheid staat los van het tuchtrecht van de KNRB. 

De Wedstrijdleiding en/of Jury zal ingrijpen in geval van ontoelaatbaar gedrag. Gezien het krappe tijdschema tijdens de Varsity roeiwedstrijden, zal dit onherroepelijk leiden tot het schrappen van wedstrijden.