THE GAME IS ON!

08-03-2018 in 2018, Sprintklassement

Eerste Onderlinge Meetmoment in het Van Lier Sprintklassement

Aanstaande zaterdag gaat op de Heineken Roeivierkamp tevens voor de zestiende maal het Van Lier Sprintklassement van start. De 250 meter vormen het eerste onderlinge meetmoment voor de Eerstejaarsploegen van het Nederlandse studentenroeien. Ook de Argo Sprints en de Erasmus Sprints zullen meetellen om aan het eind van het jaar uit te maken welke ploegen zich tot de meest explosieve van Nederland mogen rekenen. Deze laatste twee worden echter gevaren over een afstand van 500 meter. Voor de kortere afstand op de Amstel betekent dit dat de winst behaald wordt door een welhaast onmogelijke combinatie van ultieme controle en rauwe woestheid.

De voorbereiding op het Van Lier Sprintklassement kan zowel optimaal als suboptimaal worden beschouwd. Enerzijds is voor alle ploegen het aantal boottrainingen lager geweest dan gewenst als gevolg van de ‘Siberische beer’ die Nederland afgelopen week aandeed en barre koude meebracht, waardoor op talloze roeiwateren vaarverboden werden uitgevaardigd door besturen. Anderzijds heeft dit ertoe geleid dat de ploegen zich genoodzaakt zagen hun toevlucht te nemen tot een week lang elke dag ergometeren. De krachtige beentrap die dit heeft opgeleverd, immers het fundament van de roeihaal, zal zich goed kunnen uitbetalen als de Eerstejaarsploegen zo dadelijk na een reeds intense 2500 meter oplijnen voor de K.A.R. & Z.V. De Hoop voor het sluitstuk van de dag: het Van Lier Sprintklassement.

Voorbeschouwing

Dat de eerste wedstrijd van het Eerstejaarsklassement werd gevaren over een afstand van 5 km brengt met zich mee dat elke voorspelling van de prestaties op de 250 meter aankomende zaterdag een zekere mate van giswerk zal zijn. Desalniettemin geeft het een indicatie waar de verschillende ploegen staan.

Ten eerste de Jonghe Achten. Het podium op de Winterwedstrijden werd gevuld door Aegir, Gyas en Skadi. Opvallend is dat tussen de nummers 1 en 2 slechts drietienden van een seconde verschil zat halverwege de wedstrijd. Het ziet er dus naar uit dat de strijd een noordelijk onderonsje zal worden. Streep echter Nereus niet weg. Zij zullen extra gebrand op een thuisoverwinning zijn daar zij de eer van de organiserende vereniging vertegenwoordigen.

Bij de Lichte Heren is Nereus de titelfavoriet: niet alleen wonnen zij de Winterwedstrijden, zij het nipt, bovendien varen ook zij op bekende wateren en zullen ze worden toegejuicht door het thuispubliek. Daarachter volgden op slechts één seconde Laga en andermaal Gyas, dat wellicht ook hier goede zaken kan doen. Saurus dat op de winterwedstrijden een nette zevende plek voer, kan profijt hebben van het aldaar heersende landklimaat eens stevig aanzetten.

De Eerstejaars Damesachten zijn waanzinnig. Andermaal werden plek 1 en 2 door respectievelijk Aegir en Gyas ingenomen op de Winterwedstrijden. Njord is echter gretig om er met de winst vandoor te gaan, nu aan blessureleed een einde is gekomen. Bovendien is het traditie dat het Damesklassement door Njord wordt gewonnen. Nereus voer in Delft ook een goede wedstrijd en heeft thuisvoordelen. De tijden liggen evenwel dicht bij elkaar en veel zal afhangen van de in de tussentijd gezette stappen.

Tot slot de Lichte Dames die uitkomen in de dubbelvier-met. Aegir, Skøll en Gyas bezetten de podiumplekken op de Winterwedstrijden. De KNSRB-verenigingen lijken daarmee in dit veld af te haken, en dat opent het roeiwater voor onverwachte maar daardoor niet minder verdiende overwinningen. Phocas of Vidar zouden weleens hoge ogen kunnen gaan gooien…

De Van Lier Sprintcommissie nodigt u allen uit om zaterdag aan de Amstel aanwezig te zijn. Kom naar de sociëteit van Nereus dan wel De Hoop om de stuurvrouwen (en de stuurmannen van Euros, Asopos, Skadi en Nereus) hun ploegen de 250 zware meters over te zien jagen. Allen reiken naar voren voor de inpik, maar uiteindelijk telt slechts de uitpik waarmee de boegbal resoluut over de finishlijn wordt gestoten. Het Van Lier Sprintklassement is geopend: The game is on!