Historie

Njord de oudste, Laga de stoutste en Triton de edelste

Vanaf 1874 werden in de Nederlandse studentensteden verschillende studentenroeiverenigingen opgericht, toen nog allemaal als corporale subvereniging. Leiden liep in 1874 met de K.S.R.V. “Njord” voorop. Twee jaar later volgde Delft, blijkbaar stoutmoedig, met D.S.R.V. “Laga”. De verenigingen voelden concurrentie, maar ook een bepaalde vorm van broederschap en besloten elkaar op te zoeken en de krachten te meten. Afgekeken van de befaamde Engelse Boatrace, waarin Oxford en Cambridge tegen elkaar strijden op de Theems, werd in 1878 de eerste Varsity verroeid. Nadat in 1880 in Utrecht de donkerblauwe, en dus edele, U.S.R. “Triton” was opgericht, waren het in 1883 deze drie verenigingen die deelnamen aan de Varsity en samen de Nederlandse Studenten Roeibond vormden.

De K.N.S.R.B. compleet en koninklijk

In de decennia die daarop volgden, breidde de roeibond zich aanzienlijk uit. In 1891 met de Amsterdamse Studenten Roeivereniging “Nereus” en in 1912 lukte het ook de G.S.R. “Aegir” helemaal vanuit Groningen mee te komen doen.

In de jaren ’40 zorgde de oorlog voor grote verliezen bij de deelnemende verenigingen. Niet alleen wat betreft schade aan de boten(huizen), maar ook binnen de verenigingen werden grote verliezen geleden. Dat veel van hen actief waren binnen het verzet, heeft er mede voor gezorgd dat de Nederlandse Studenten Roeibond in 1946 door Wilhelmina ‘Koninklijk’ werd verklaard. In datzelfde jaar trad ook de Wageningse Argo toe. In 1962 was de K.N.S.R.B. uiteindelijk compleet toen ook Skadi uit Rotterdam deelnam.

Klik hier voor de geschiedenis van de Varsity.