K.N.S.R.B. Wedstrijdcommissie der 133e “Varsity”

President
Hidde van Duren
ab Actis
Leandra Ros
Commissaris Pers en Promotie
Oscar Smit
VIP
Charlie Zinken
Commissaris Drukwerk en Artikelen
Meike van Hoogenhuyze