Wedstrijdinfo

Wedstrijdinfo Varsity 139
(2 april 2023)

 

Tijdschema & Loting

Het definitieve tijdschema is bekend en is hier te vinden. Vanaf heden worden alle updates gepubliceerd op time-team.nl.

 

Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen voor de 139ste Varsity, waaronder informatie over uitgeschreven nummers, inschrijfgelden en bepalingen omtrent deelname aan de Oude Vier en Dames Vier, staan beschreven in een PDF die hier te downloaden is.

 

Vaarregels

In tegenstelling tot in bijvoorbeeld 1937, wanneer de Varsity op ‘de Boschbaan’ verroeid werd, wordt de Varsity niet op een échte wedstrijd-baan verroeid. De vaarregels van de 139ste Varsity zijn samengevat in een PDF die hier te downloaden is.

 

Gedragsregels

Iedereen op het terrein dient zich te gedragen conform de gedragsregels. Kijk voor de gedragsregels, risico’s tijdens het zwemmen en andere tips op deze pagina.

 

Stand der overwinningen

De Varsity is niet verroeid in 1879, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 en 2020. De uitslagen van de Varsity in 1915 en 1916 gelden niet voor de stand der overwinningen wegens abnormale omstandigheden. Desalniettemin is er een schitterende stand der overwinningen!

 

Uitslagen

Bij een wedstrijd horen resultaten. Partner Time-Team verzorgt al sinds editie 128 de tijdwaarneming tijdens de wedstrijden op het Amsterdam-Rijnkanaal. Benieuwd naar de oude uitslagen? Bekijk ze op deze pagina.

 

Fairness Protocol

Uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport is zijn deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen. De President van de Jury monitort samen met de Wedstrijdleiding en een onafhankelijke Fairness Commissie de weersituatie en neemt waar nodig maatregelen. Het Fairness Protocol van de 139ste Varsity is hier te vinden.