Wedstrijdinfo

Uitslagen

Bij een wedstrijd horen resultaten. Partner Time-Team verzorgt al sinds editie 128 de tijdwaarneming tijdens de wedstrijden op het Amsterdam-Rijnkanaal. Benieuwd naar de oude uitslagen? Bekijk ze op deze pagina.

Fairness protocol

Het fairness protocol van de 134ste Varsity zal binnenkort beschikbaar worden. Neem voor vragen contact op met de commissaris Roeierij van de KNSRB via roeierij@knsrb.nl.

Gedragsregels

Iedereen op het terrein dient zich te gedragen conform de gedragsregels. Kijk voor de gedragsregels, risico’s tijdens het zwemmen en andere tips op deze pagina

Stand der overwinningen

De Varsity is niet verroeid in 1879, 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945. De uitslagen van de Varsity in 1915 en 1916 gelden niet voor de stand der overwinningen wegens abnormale omstandigheden. Desalniettemin is er een schitterende stand der overwinningen.

Vaarregels

In tegenstelling tot in bijvoorbeeld 1937, wanneer de Varsity op ‘de Boschbaan’ verroeid werd, wordt de Varsity niet op een échte wedstrijd baan verroeid. De vaarregels van de 134ste Varsity zijn samengevat in een PDF die hier te downloaden is.

Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen voor de 134ste Varsity, waaronder informatie over uitgeschreven nummers, inschrijfgelden en bepalingen omtrent deelname aan de Oude Vier en Dames Vier, staan beschreven in een PDF die hier te downloaden is.