Gedrags- en zwemregels Varsity 139

Gedragsregels

 • Het toeschouwersterrein van de Varsity is besloten en alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Bij het overtreden van een van de onderstaande regels kan u de toegang ontzegd of geweigerd worden;
 • U dient te allen tijde de aanwijzingen van de politie, bewaking en organisatie op te volgen;
 • Iedere vorm van geweld is ten strengste verboden. Brassen/zooien, zolang studentikoos en niet agressief, wordt gedoogd;
 • Het is niet toegestaan alcohol of verboden middelen mee te nemen naar het terrein. U kunt bij één van de ingangen of op het terrein gefouilleerd worden. Indien u iets dergelijks op zak heeft, zal dit worden ingenomen en u alsnog de toegang tot het terrein worden ontzegd. Tevens kan de organisatie bij verdenking van het gebruik van verboden middelen de betreffende bezoeker verzoeken een drugstest (speekseltest) af te laten nemen. Zowel bij weigering van afname als een positief resultaat op deze test is de bezoeker niet langer meer welkom op het Varsityterrein;
 • De organisatie hanteert, conform huidige wetgeving, de regel dat geen alcohol zal worden geschonken en verkocht aan bezoekers jonger dan 18 jaar. De organisatie behoudt zich hierbij het recht uw leeftijd te controleren door middel van het uitvragen van legitimatie;
 • Namens iedere vereniging worden twee ordecommissarissen aangewezen, deze handelen ook namens de organisatie;
 • Betreden van de spoorbrug is zeer gevaarlijk en derhalve niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, zal de politie onmiddellijk een bekeuring uitschrijven;
 • Over het gehele terrein is voldoende sanitair geplaatst, urineren buiten die voorzieningen is niet toegestaan;
 • Elke vereniging is verantwoordelijk voor de ruimte rondom de (gedeelde) botenwagen(s) welke zij mee heeft gebracht naar de Varsity. Indien de aangewezen parkeerplek(ken) na afloop van de Varsity ter beoordeling van de KNSRB niet opgeruimd achter worden gelaten, dan is/zijn de vereniging(en) de KNSRB schoonmaakkosten ten hoogte van €100,- verschuldigd (per vereniging). De KNSRB draagt zorg voor voldoende afvalbakken op het terrein.

 

Risico’s bij het zwemmen:

 • Het water is koud. Op het moment schommelt de watertemperatuur rond de 9 graden. In die kou is het niet raadzaam lang in het water te blijven;
 • Verder springen vaak vele mensen tegelijkertijd het water in. Dit beperkt het overzicht van de reddingsbrigade;
 • Zwemmers zijn vaak al de hele dag op het terrein en hebben al flink moed ingedronken. Ook het gebruik van alcohol is een groot risico voor zwemmers. Je beoordelingsvermogen is verminderd en door vaatverwijding treedt onderkoeling sneller op. Houd dit in het achterhoofd!
 • De organisatie zal geen zwemtrap/vlot, drijfmiddelen en Reddingsbrigade faciliteren.
 • Bij overtreding zal u van het terrein worden verwijderd.
 • De organisatie raadt het zwemmen naar de Dames Vier en Oude Vier ten zeerste af!

Tips:

 • Zwem ALLEEN vanaf het ponton (punt 1). Hiervandaan is de afstand tot de oude vier het kortst. Zo bent u ook snel weer uit het water;
 • Er zijn beperkt reddingsboeien beschikbaar, neem desnoods zelf iets drijvends mee;
 • Matig je alcoholinname als je van plan bent te gaan zwemmen;
 • Zorg voor een buddy op de kant die je in de gaten houdt tijdens het zwemmen;
 • Draag zorg voor een handdoek en voldoende warme en droge kleren op de kant.
 • Uit het water klimmen kan op punt 1 én 2. Op punt 1 liggen klimnetten.