Gedrags- en zwemregels Varsity 140

Gedragsregels

 • Het toeschouwersterrein van de Varsity is besloten en alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Het roeiersterrein is enkel te betreden met een roeierskaart.
 • Bij het overtreden van een of meerdere van onderstaande regels kan u de toegang ontzegd of geweigerd worden:
  • U dient te allen tijde de aanwijzingen van de hulpdiensten, bewaking en organisatie op te volgen. Namens iedere vereniging worden twee ordecommissarissen aangewezen, deze handelen ook namens de organisatie;
  • Enige vorm van (seksuele) intimidatie, zowel verbaal als fysiek, is niet toegestaan. Dit nemen wij uiterst serieus;
  • Discriminerende of racistische uitingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan;
  • Iedere vorm van geweld is ten strengste verboden;
  • Het is niet toegestaan verboden middelen mee te nemen, gebruiken en/of handelen op/naar het terrein. U kunt bij één van de ingangen of op het terrein gefouilleerd worden. Indien u iets dergelijks op zak heeft, zal dit worden ingenomen en u alsnog de toegang tot het terrein worden ontzegd. Tevens kan de organisatie bij verdenking van het gebruik van verboden middelen de betreffende bezoeker verzoeken een drugstest (speekseltest) af te laten nemen. Bij zowel weigering van afname als een positief resultaat op deze test is de bezoeker niet langer meer welkom op het Varsityterrein;
  • Het is niet toegestaan eigen alcohol mee te nemen/nuttigen op het terrein;
  • De organisatie hanteert, conform huidige wetgeving, de regel dat geen alcohol zal worden geschonken en verkocht aan bezoekers jonger dan 18 jaar. De organisatie behoudt zich hierbij het recht uw leeftijd te controleren door middel van het uitvragen van legitimatie. Tevens is het halen van alcohol voor minderjarigen ook niet toegestaan;
  • Betreden van de spoorbrug is zeer gevaarlijk en derhalve niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, zal de politie onmiddellijk optreden;
  • Over het gehele terrein is voldoende sanitair geplaatst, urineren buiten die voorzieningen is niet toegestaan;
  • Elke vereniging is verantwoordelijk voor de ruimte rondom de (gedeelde) botenwagen(s) welke zij mee heeft gebracht naar de Varsity. Indien de aangewezen parkeerplek(ken) na afloop van de Varsity ter beoordeling van de K.N.S.R.B. niet opgeruimd achter worden gelaten, dan is/zijn de vereniging(en) de K.N.S.R.B. schoonmaakkosten ten hoogte van €100,- verschuldigd (per vereniging). De K.N.S.R.B. draagt zorg voor voldoende afvalbakken op het terrein;

 

Risico’s bij het zwemmen:

 • Het water is koud. Op het moment schommelt de watertemperatuur rond de 9 graden. In die kou is het niet raadzaam lang in het water te blijven;
 • Veel mensen springen tegelijkertijd het water in. Dit beperkt het overzicht van de reddingsbrigade;
 • Zwemmers zijn vaak al de hele dag op het terrein en hebben al (flink) gedronken. Ook het gebruik van alcohol is een groot risico voor zwemmers. Je beoordelingsvermogen is verminderd en door vaatverwijding treedt onderkoeling sneller op. Houd dit in het achterhoofd!
 • De organisatie raadt het zwemmen naar de Dames Vier en Oude Vier ten zeerste af!

Tips:

 • Zwem ALLEEN vanaf het ponton (punt 1). Hiervandaan is de afstand tot de Oude Vier of Dames Vier het kortst;
 • Er zijn beperkt reddingsboeien beschikbaar, neem desnoods zelf iets drijvends mee;
 • Matig je alcoholinname als je van plan bent te gaan zwemmen;
 • Zorg voor een buddy op de kant die je in de gaten houdt tijdens het zwemmen;
 • Draag zorg voor een handdoek en voldoende warme en droge kleren op de kant.
 • Uit het water klimmen kan op punt 1 én 2. Op punt 1 liggen klimnetten.