Gedrags- en zwemregels Varsity 137

Gedragsregels

  • Het terrein van de Varsity is besloten en alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Bij het overtreden van een van de onderstaande regels kan u de toegang ontzegd of geweigerd worden;
  • U dient te allen tijde de aanwijzingen van de politie, bewaking en organisatie op te volgen;
  • Iedere vorm van geweld is ten strengste verboden. Brassen/zooien is gezien de 1,5 meter maatregelen tevens niet toegestaan.,
  • Het is niet toegestaan alcohol of verboden middelen mee te nemen naar het terrein. U kunt bij één van de ingangen of op het terrein gefouilleerd worden. Indien u iets dergelijks op zak heeft, zal dit worden ingenomen en u alsnog de toegang tot het terrein worden ontzegd. Tevens kan de organisatie bij verdenking van het gebruik van verboden middelen de betreffende bezoeker verzoeken een drugstest (speekseltest) af te laten nemen. Zowel bij weigering van afname als een positief resultaat op deze test is de bezoeker niet langer meer welkom op het Varsityterrein;
  • Namens iedere vereniging worden twee ordecommissarissen aangewezen, deze handelen ook namens de organisatie;
  • Betreden van de spoorbrug is zeer gevaarlijk en derhalve niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, zal de politie onmiddellijk een bekeuring uitschrijven;
  • Over het gehele terrein is voldoende sanitair geplaatst, urineren buiten die voorzieningen is niet toegestaan;
  • Elke vereniging is verantwoordelijk voor de ruimte rondom de (gedeelde) botenwagen(s) welke zij mee heeft gebracht naar de Varsity. Indien de aangewezen parkeerplek(ken) na afloop van de Varsity ter beoordeling van de KNSRB niet opgeruimd achter worden gelaten, dan is/zijn de vereniging(en) de KNSRB schoonmaakkosten ten hoogte van €100,- verschuldigd (per vereniging). De KNSRB draagt zorg voor voldoende afvalbakken op het terrein.

Zwemmen:

  • Zwemmen is nadrukkelijk niet toegestaan tijdens Varsity 137. Dit met uitsluiting van de desbetreffende vereniging bij het respectievelijke nummer tot gevolg.
  • De organisatie faciliteert dit jaar géén drijfmiddelen, géén pontons en géén Reddingsbrigade voor zwemmers. Zwemmen is daarbij niet enkel verboden, maar ook zeer gevaarlijk.