Fairness Protocol 135e Varsity

De wedstrijdorganisatie zal gedurende de wedstrijd de weersomstandigheden en de eerlijkheid op de baan monitoren. Mocht de wedstrijd organisatie beoordelen dat de werkelijke situatie op de baan oneerlijk of onveilig (voor het varen van boord-aan-boord races) is kan de wedstrijd organisatie besluiten de finales dan wel de voorwedstrijden als time trial te varen conform artikel 32 lid 9 d van het RvR . Indien de voorwedstrijd reeds als time trial gevaren is zal de finale niet als time trial gevaren worden. Mocht in die situatie de eerlijkheid of veiligheid geen boord-aan-boord finale toelaat zal de uitslag van de time trial in de voorwedstrijd als definitieve uitslag gelden.

Indien de voorwedstrijden als time trial zijn gevaren kan de wedstrijdorganisatie, zoals beschreven in artikel 32 lid 9 e, vanwege eerlijkheid de nummer 1 van de time trial plaatsen op de minst nadelige baan en de nummer 2 op de daarnaast gelegen baan etc.

Het fairness protocol van de 135e Varsity is hier te vinden.