Wijziging Hoofdnummer Dames Vier

22-11-2016 in Editie 134, K.N.S.R.B., Varsity

Onlangs heeft de KNSRB bekendgemaakt dat vanaf komend jaar de Varsity een tweede hoofdnummer zal bevatten; de Dames Vier. Het bericht over deze toevoeging aan ons programma is met veel enthousiasme ontvangen en bevestigt voor ons dat dit een waardevolle toevoeging is aan de opzet van de Varsity.

Zoals wij hebben aangegeven in onze eerdere berichtgeving houden wij u graag op de hoogte van vorderingen omtrent deze mijlpaal. In de aanloop naar zondag 9 april wordt de uitvoering van dit tweede hoofdnummer verder verfijnd. Een van de eerste veranderingen hierin is dat dit hoofdnummer zal worden gevaren in de vierzonder stuurman over twee kilometer. Op deze manier sluit het nummer beter aan op de huidige programma’s van onze doelgroep, in tegenstelling tot het eerder genoemde nummer en wedstrijdafstand.

Aan de hand van evaluaties na de Varsity met o.a. de deelnemers en de organisatie, zal deze uitbreiding verder verankerd worden in ons hoofdprogramma voor de komende jaren. Voor het einde van het huidige roeiseizoen zal aan de hand van deze input vastgesteld worden in welke vorm de Dames Vier een vervolg zal krijgen in 2018.

In geval van vragen kunt u terecht bij het dagelijks bestuur van de KNSRB (db@KNSRB.nl)